Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023Ředitelka MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295 jako správní orgán příslušný dle § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") a dle § 34 odst. 3 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 s nástupem od 1. 9. 2022 vydala Rozhodnutí, jež je vyvěšeno v příloze tohoto článku. Přijaté děti jsou uvedeny pod registračními čísly, které jejich zákonní zástupci obdrželi při zápisu dětí do MŠ.