Drobečková navigace

Úvod > O nás > Platby

Platby

Pracovní doba hospodářky

 • Po - 8,15 - 15,45 - úřední hodiny
 • Út - 8,15 - 12,15
 • St - 8,15 - 13,15
 • Čt - 8,15 - 12,15

1) Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022

 • Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších změn a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, § 6 odst. 2, ředitelka mateřské školy stanovila výši  úplaty pro dané období na 400,- Kč měsíčně.
 • Děti, které v období od 1.září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 123 odst.2).
 • Osvobození od úplaty:
 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 2) z důvodů péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. fyzická osoba, krerá o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
 1. §4 odst.2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
 2. §12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
 3. §36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a)
 • 2) Stravování ve školním roce 2021/2022

  Děti 3 - 6 let Děti, které v daném šk.r. roce dovrší 7 let
  přesnídávka 8,00 Kč přesnídávka 9,00 Kč
  oběd 20,00 Kč oběd 21,00 Kč
  svačina 8,00 Kč svačina 8,00 Kč
  celkem za den: 36,00 Kč celkem za den: 38,00 Kč

  Ceny jsou kalkulovány včetně pitného režimu!

  Aktualizace dne 1.9.2021

  Úhrada za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání

  • Den pro úhradu: poslední pondělí v měsíci
  • Nejpozději v den nástupu hradí rodiče dětí, které poprvé nastupují do MŠ zálohu na stravné ve výši 500,- Kč. Tato záloha bude vrácena v době kdy dítě ukončí docházku do MŠ.
  • Všechny platby probíhají v hotovosti u hospodářky školy, nebo po dohodě s ředitelkou školy bankovním převodem na účet MŠ: 802210237/0100
  • Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

  Upozornění:

  Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., § 32, odst. 1 d).

  Aktualizace dne 1.9.2021