Drobečková navigace

Úvod > O nás > Základní informace

Základní informace

Vítáme Vás na našich stránkách

Pokud hledáte pro svoji holčičku nebo chlapečka školku plnou pohody, pak jste na správné adrese. Pozorně si přečtěte naše stránky a pokud Vás náš program, možnosti a služby zaujmou, rádi Vás přivítáme a provedeme naší mateřskou školou.

Nabízíme

Výchovně vzdělávací činnost pro dětí vychází ze Školního vzdělávacího programu "Hrajeme si, nezlobíme, o světě už leccos víme"

 • Logopedickou prevenci
 • Komplexní pomoc s integrací dětí se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Seznamování dětí s počítačem pomocí výukových programů pro předškolní věk
 • "Předškolička" (příprava na vstup do školy)
 • Hra na zobcovou flétnu (dle zájmu rodičů)
 • Plavecký kurz (dle zájmu rodičů)
 • "Zoubky jako perličky" (po obědě si čistíme zoubky - prevence zubního kazu)
 • Výlety, návštěvy divadelních představení, výstavy

Zapojení do projektů ve školním roce 2020/2021

 • Projekt  CEPÍK - Zdravý životní styl předškolních dětí
 • Projekt RECYKLOHRANÍ (děti se učí třídit odpad)
 • Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Organizace MŠ

Provoz MŠ : od 6,00 do 16,30 hodin

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy v době od 6,00 – 8,00 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou lze domluvit příchod podle aktuální potřeby rodičů.

V době od 6,00 - 7,15 hodin se děti scházejí v 1. třídě "Berušek"

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hodin, a to osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne.

Časové rozvržení činnosti dětí v průběhu dne

6,00 – 9,30

 • Pobyt venku (náhradní činnosti při nevhodných podmínkách pro pobyt venku (inverze, déšť, silný mráz pod – 10 st. apod.), hygiena

9,30 – 11,30

 • Pobyt venku (náhradní činnosti při nevhodných podmínkách pro pobyt venku (inverze, déšť, silný mráz pod – 10 st. apod.), hygiena

11,30 – 12,15

 • Oběd, hygiena, péče o chrup

12,15 – 14,10

 • Spánek a odpočívání podle potřeby. Pondělí až čtvrtek "Předškoličl" ( předškolní děti se hravou činností připravují k úspěšnému zahájení školní docházky)

14,10 – 16,30

 • Hygiena, odpolední svačina, spontánní hry

Co potřebuje dítě do MŠ

 • podepsané bačkory (z bezpečnostních a zdravotních důvodů ne cvičky ani pantofle)
 • pyžamo nebo noční košili, dle potřeby do postýlky svého oblíbeného plyšáčka
 • papírové kapesníky
 • kartáček a pastu na zuby
 • vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku (dle počasí)
 • podepsanou pláštěnku

Co potřebuje na logopedickou prevenci

 • velký nelinkovaný sešit
 • pro práci doma: nůžky, lepidlo v tyčince, trojhranné pastelky, větší zrcadlo

Pro rodiče

 • Zapůjčení odborné literatury a časopisů
 • Tvořivé dílny (pro děti a rodiče)
 • Přednášky specialistů

EDULAB

Z historie MŠ

Zřizovatelem Mateřské školy Písnička je Město Krupka. Provoz mateřské školy byl zahájen 1. září 1990. Součástí mateřské školy je školní jídelna.

Od 1. září 1994 vstoupila MŠ Písnička do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací.

Od 1. 9. 1998, změnou výpisu ze sítě škol, předškolních a školských zařízení, byl název mateřské školy upraven následovně: Mateřská škola Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295.

Charakteristika MŠ

Mateřskou školu tvoří tři třídy (ve dvou pavilonech) vzájemně propojených hospodářským pavilonem. Od okolních panelových domů je areál MŠ oddělen zahradou se vzrostlými listnatými stromy, jehličnany a keři. Zahrada je průběžně vybavována novými hracími prvky.
Jedná se o panelákovou stavbu na konci sídliště. V blízkosti mateřské školy se nachází základní škola, nákupní středisko, zdravotní středisko a lékárna, pošta. Překrásné vycházky a sportovní vyžití skýtá nedaleký les.

Mš

Další zajímavosti ze života naší MŠ

Mateřská škola Písnička má 3. třídy

1.třída "Berušky" věkové složení třídy je od 3 let  (mimořádně od 2,5 roků za určitých podmínek) do 4,5 roku

2. třída "Koťata" věkové složení třídy od 4 - 5 let (6 let)

3. třída "Medvíďata" věkové složení je smíšené, menší kolektiv

Věkově smíšená skupina má veliký význam pro sociální rozvoj dítěte. Věkový rozdíl a smíchání různých věkových a vývojových stupňů je jedním ze základů sebevýchovy.

Lepší adaptace dětí

Starší děti pomáhají těm mladším, pomohou jim lépe se orientovat v novém prostředí. Mladší děti se mají na koho obrátit s případnými prosbami o pomoc a starší děti tak ve většině případů zaslouženě, získávají pocit užitečnosti.

Rozmanitější sociální zkušenosti

Dítě prožívá život ve skupině, má možnost nápodoby různých sociálních rolí. Vzniká tak struktura velké "rodiny", do jisté míry nahrazující absenci sourozeneckých vztahů.

Předávání poznatků a zkušeností

Děti lépe přijímají nové poznatky a zkušenosti od svých "téměř" vrstevníků. Ti, kteří své poznatky předávají, si tak ověřují jejich správnost, případně je dále rozvíjejí.

Rozvoj jazyka a komunikace

Rychlejší rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby a komunikačních dovedností mladších dětí.

Základy postojů a schopností

Při různorodých činnostech děti získávají, případně rozvíjejí, schopnost spolupráce. Nelze opominout ani solidaritu, souhru, soucítění či vzájemnost.

Logopedická prevence

Kolektivní  logopedickou péči  a individuální péči provádí:

 • Mgr. Bc. Věra Cíchová

Každý den je dětem poskytována individuální logopedická intervence po dobu cca 10 až 15 minut. Doba je upravována dle individuálních potřeb dítěte (např. podle druhu a míry zdravotního postižení, podle věku dítěte, schopnosti soustředit se).  Intervence probíhá během každého dopoledne ve speciální třídičce před zrcadlem a každé pondělí od 15,00 - 16,30 hod. s účastí rodičů.

Ve třídě probíhají kolektivní logopedická cvičení – dechová a fonační cvičení, cvičení pro rozvoj motoriky mluvních orgánů, artikulační cvičení, cvičení na rozvíjení fonematického sluchu.

ILP vychází z individuálně vzdělávacího plánu, který je sestavován na základě závěrů vyšetření speciálně pedagogického centra pro vady řeči nebo PPP z výsledků psychologického vyšetření nebo sdělení, popř. dalších odborných pracovníků z rezortu zdravotnictví (pediatr, foniatr, neurolog). Dále se vychází ze Školního vzdělávacího programu a zohledňuje se názor zákonného zástupce dítěte.

Cílem ILP je formou individuální a skupinové logopedické intervence odstranit, popř. zmírnit, projevy narušené komunikační schopnosti.

Logopedická chvilka

Dechové cvičení - foukání do mýdlové vody : kdo udělá největší bubliny?

Mš 1

Mš 2